อ โยธ ยา ศรี ราม เทพ นคร

1:มมซม.:
เช้ามาก็เจอแทคอโยธยาเลยฟระ ยังมิพ้นยุคอโยธยาศรีรามเทพนครกันอีกฤา
2:Chatichai:
อ โยธ ยา ศรี ราม เทพ นคร_2
๖๖๓ ปี อโยธยาศรีรามเทพนคร
คืนหนึ่งในฤดูหนาว
3:มี๊ลอ​ แม่นู๋น้อยจังกึม:
ผีที่อโยธยาศรีรามเทพนคร หลอนไม่แพ้นครพิงค์เชียงใหม่ #นี่พูดกงๆ
4:Aeyrica Chodchoy:
แม่นางมณีเอ้เยือนถิ่นอโยธยาศรีรามเทพนคร เพื่อตามหาขุนหลวงณเดชน์ ผู้สามีที่พลัดพราก
5:BoomCassiopeia:
ขอให้ทัพหลวงอโยธยาศรีรามเทพนคร จงมีชัยเหนืออริราชศัตรูให้จงได้ หากมิเป็นเช่นนั้น เห็นทีชาวหงสาที่เรือนข้า จักต้องหาที่อยู่ใหม่ #SEAGame2015
6:수박 땡모 [윤아 ❣️🦌]:
อ โยธ ยา ศรี ราม เทพ นคร_6
ไอเทมแม่นายการะเกด พี่สู่ขวัญแห่งอโยธยา ศรีรามเทพนคร ของมันต้องมีนะเจ้าคะ #บุพเพสันนิวาส /SkEeGr99jX
7:JT:
อ โยธ ยา ศรี ราม เทพ นคร_7
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณพี่ น้องอยากเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าคะ ยิ้มอโยธยาศรีรามเทพนคร ❤️ #บุพเพสันนิวาส #โป๊ปธนวรรธน์ /AdI4TcW4eQ
8:XiaoMaoऴिाी:
อ
ออเจ้ารู้หรือไม่ ?
อโยธยาศรีรามเทพนคร คือนครแรกก่อนยุคกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา มีนามเดิมว่า อโยธยาศรีรามเทพนคร
กรุงศรีอยุธยา คือชื่ออย่างย่อของ กรุงเทพทวารวดีศรีอโยธยา และมีชื่อเต็มว่า
กรุงเทพทวารวดีศรีอโยธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน
#บุพเพสันนิวาส /gNG6T0NG27
9:𝘔𝘪𝘴𝘤.𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 |🇹🇭:
อ โยธ ยา ศรี ราม เทพ นคร_9
“ตามกำแพงรอบกรุงศรีอยุธยานั้น มีป้อมปืนใหญ่น้อยยี่สิบสองป้อม มีประตูใหญ่ มียอดทาแดงยี่สิบสามประตู มีประตูช่องกุฎหกสิบเอดประตู” คำพรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยา จากเอกสารโบราณฉบับหอหลวง พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา ทำให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ ขนาดของเมืองหลวงอโยธยาศรีรามเทพนครได้ชัดเจนมาก (๑) /uVsJiu204D
10:🐼🐻 I & Me 🐻🐼:
อโยธยา คือ อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสุวรรณภูมิ มีชื่อเป็นทางการที่เรียกว่า อโยธยาศรีรามเทพนคร หรือ เมืองแห่งพระราม ซึ่งชื่อนี้มีปรากฎบนศิลาจารึกที่พบ ณ เขากบ จ.นครสวรรค์ และศิลาจารึกในสมัยกรุงสุโขทัย #หนึ่งด้าวฟ้าเดียว