ใส่ขันดอกอินทขิล 2565 วันที่

1:CMD NEWS ข่าวเชียงใหม่:

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ 🙏 ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในวันที่ 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2565 🌺
.
สืบสานประเพณีคู่บ้านคู่เมือง พิธีสักการะเสาอินทขิล สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่อยู่ดีมีสุข
.
/0fmm3aVdfV /9WSmw1Vkdk

Comments are closed.